Jste zde

Informační katalog pro cizince žijící na Praze 9

Městská část Praha 9 vydala

Informační katalog pro cizince žijící na Praze 9

Za finanční podpory MHMP vydala Městská část Praha 9 Informační katalog pro cizince žijící na Praze 9. Cílem bylo cizincům ze zemí mimo EU, kteří legálně žijí, pracují nebo se zdržují na území Prahy 9 ulehčit orientaci každodenních záležitostech poskytnutím základních informací o naší MČ a nabídnout kontakty na organizace, které jim mohou pomoci při vyřizování jejich záležitostí. Katalog proto obsahuje základní kontakty z oblasti školství, zdravotnictví, sociální oblasti i volného času pro dospělé i děti. Katalog je vydán v českém, ukrajinském, ruském a vietnamském jazyce, což odráží skladbu cizinců žijící na Praze 9.

Je k dostání na ÚMĆ Praha 9, informačních místech úřadu, akcích pořádaných za podpory městské části.

 

 

V případě bližšího zájmu se můžete obrátit a Vaše případné dotazy ráda odpoví vedoucí odbodu sociálního, Mgr. Jana Dobišová Zemanová, tel.: 283 091 435, email: dobisovaj@praha9.cz.