Jste zde

Doprovázení pěstounských rodin

OSPOD P9 doprovází 29 osob pečujících, tyto osoby mají nejméně jedno dítě v PP, většinou jde o příbuzenskou pěstounskou péči.

Ze zákona SPOD docházíme 1 x za 2 měsíce do rodin, v rámci těchto návštěv poskytujeme osobám pečujícím podporu a pomoc při péči o nezl. děti.

Dále OSPOD MČP9 pořádá školení pěstounů, toto školení probíhá v budově úřadu, náklady jsou hrazeny z dotace ÚP na výkon PP, témata jsou vždy vybírána dle aktuálnosti a potřeb pěstounů.

Od září 2016 započal další blok školení, tato šestihodinová školení v září, říjnu a listopadce konají s PhDr. Honzlovou, uznávanou psycholožkou, téma školení na září bylo Základní principy rodinné pohody – aby bylo doma všem dobře.