Jste zde

Rodiče

Informace GDPR - Evidenční katalogový list dítěte

07.12.2018
Informace GDPR - Evidenční katalogový list dítěte

Informace GDPR - Evidence ve školní matrice

07.12.2018
Informace GDPR - Evidence ve školní matrice

Informace GDPR - Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

07.12.2018
Informace GDPR - Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

Informace GDPR - Kniha úrazů MŠ, ZŠ žáci

07.12.2018
Informace GDPR - Kniha úrazů MŠ, ZŠ žáci

Informace GDPR - Evidence omluvenek

07.12.2018
Informace GDPR - Evidence omluvenek

Informace GDPR - Evidence návštěv

07.12.2018
Informace GDPR - Evidence návštěv

Informace GDPR - BOZP a PO

06.12.2018
Informace GDPR - BOZP a PO

Námitka proti zpracování osobních údajů

06.12.2018
Námitka proti zpracování osobních údajů

Žádost o výmaz osobních údajů

06.12.2018
Žádost o výmaz osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

06.12.2018
Žádost o opravu osobních údajů