Jste zde

Policisté přednášeli učitelům z devítkových škol o problematice ozbrojených útočníků ve škole.

V reakci na tragickou událost, ke které došlo ve střední škole ve Žďáru nad Sázavou, nám bylo nabídnuto Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy zajištění semináře pro pedagogy, školní psychology, výchovné poradce a metodiky prevence na téma: „Ozbrojený útočník ve škole“. Oslovili jsme tedy zástupce všech devítkových škol mateřských, základních i středních, a jelikož zájem byl velký, uspořádali jsme nakonec semináře dva. Jeden proběhl 20. října a druhý 2. listopadu, oba v budově radnice Městské části Praha 9. Celkem přišlo na 120 zájemců.

Policisté z Oddělení tisku a prevence KŘP hl. m. Prahy por. Bc. Ladislav Beránek a por. Bc. Ondřej Penc vyložili účastníkům problematiku útoků tzv. aktivních školních střelců na podkladě skutečných událostí z poslední doby. Nastínili vodítka pro jejich identifikaci a seznámili přítomné zástupce škol s postupy, jak v takovém případě minimalizovat rizika útoku. Tyto postupy zahrnovaly jak chování pedagogického sboru a žáků, tak i pravidla spolupráce s policií nebo vybavení školních budov. Účastníci rovněž obdrželi informace, kam se obracet se svým podezřením na možného útočníka. Na závěr bylo školám doporučeno vytvořit vlastní krizový plán pro případ napadení a ověřit ho praktickým cvičením.

Děkujeme oběma pánům za jejich čas a poskytnuté informace, které napomáhají zvyšovat bezpečnost v našich školách.