Jste zde

Další užitečné informace pro seniory

Praha zavádí krizovou linku 800 160 166 určenou pro seniory. Do pomoci seniorům zapojuje dobrovolníky i obchodníky

Hlavní město je v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR v úzkém kontaktu s dobrovolnickými organizacemi, které nabízí sociální pomoc potřebným. Společně s organizací Život 90 navíc zavádí krizovou linku určenou pro seniory nad 65 let. Její číslo je 800 160 166 a bude v provozu od zítřka. Rovněž spolupracuje se soukromými obchodníky na rozvozu základních potravinových a hygienických balíčků potřebným.

Slavnosti (nejen) pro seniory

06.06.2018
Sociální služby Praha 9, z.ú. Vás srdečně zvou na 9. ročník Letních slavností pro seniory dne 8. června 2018 od 14 hodin. Připraven je bohatý program jako například den...

DOTAZNÍK pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním žijící na území Městské části Praha 9

27.06.2017
Vážení spoluobčané, chceme pro Vás zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb, proto se na Vás obracíme  s prosbou o vyplnění dotazníku, s jehož pomocí bychom rádi zjistili,...

Jdete na "sociálku"?

01.06.2017
Jdete na „sociálku“? „Sociálka“ je pojem, pod kterým si každý představí velkou škálu agend a úřadů. Je poměrně složité se vyznat v tom, kam vlastně má člověk zamířit, když hledá...

Odbor sociální ÚMČ Prahy 9 nabízí přednáškovou činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením přímo v organizacích. Můžeme přijet i za Vámi.

01.06.2017
Odbor  sociální ÚMČ Prahy 9 nabízí přednáškovou činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením přímo v organizacích. Můžeme přijet i za Vámi.   Velmi často odbor sociální...

Opatrovnictví člověka – náročné poslání

01.06.2017
Opatrovník je zákonným zástupcem (zejména) fyzické osoby omezené ve svéprávnosti. Jeho úkolem je udržovat s opatrovaným spojení, zajímat se o něj, dbát o jeho zdravotní stav,...

Jste osamělý senior nebo víte o osamělém seniorovi ve Vašem okolí ?

01.06.2017
Městská část Praha 9 patří k městským částem s vysokým zastoupením populace starší 80 let. Chtěli bych tímto článkem oslovit ty, kterých se tato problematika týká. Tedy osamělé...

Centrum sociálních služeb - Průvodce pro osoby bez domova

01.06.2017
Centrum sociálních služeb Praha vydalo adresář s praktickými informacemi, poradenskými a dalšími službami, které Vám mohou pomoci v orientaci v mnoha životních situacích. Více na...

SENIOR PARTNER

30.09.2013
Volnočasové aktivity seniorů Spolek SENIOR-PARTNER byl založen dne 27. 8. 2013 jako občanské sdružení, s cílem rozvíjet a podporovat plnohodnotný život starších občanů a seniorů v...