Jste zde

Vysočanská estakáda uzavřena i v měsíci září

Po posledním průzkumu podloží, které prováděla firma Ko-Ka v úterý 30. 8. 2016, bylo na Vysočanské estakádě, v místě havárie zjištěno, že podloží silnice je narušeno dalších cca 150 metrů pod původně lokalizovaným místem havárie. Je pravděpodobné, že voda se tam mohla dostat přes odvodňovací kanalizační vpustě. Oprava prostřednictvím injektáží bude trvat přibližně ještě měsíc, to znamená minimálně do začátku října 2016. Proto objízdné trasy Vysočanské estakády stále ještě trvají.
VÝSLEDKY PRŮZKUMU SOND DYNAMICKÉ PENETRACE:
Havárie je velkého rozsahu a TSK i PVK usilovně pracují na její likvidaci. V prostoru stoupacího jízdního pruhu ve Vysočanské ulici na estakádě byla zaznamenána sondami dynamické penetrace v podloží vozovky přítomnost neulehlých a sekundárně oslabených rozvolněných zemin (navážek). Sondami v okruhu kolem 30 metrů kolem propadu bylo zastiženo vysoce nehomogenní zemní prostředí s nízkým dynamickým penetračním odporem, který místy klesá až pod 2 MPa.

OBJÍZDNÉ TRASY:
Pro řidiče, přijíždějící na Náměstí OSN ze strany Proseka, Letňan a Střížkova, je nejúčelnější objíždět tuto důležitou komunikaci takto: objízdná trasa je vedena ulicemi Čakovická a Ke Klíčovu a možnosti odbočení jsou značené.
1) Pokud jedete po Prosecké ulici od Letňan směrem na Vysočany (nebo na Libeň), odbočte na křižovatce u Billy na Proseku do Čakovické ulice. Jeďte asi 300 metrů po Čakovické a potom odbočte vpravo do ulice Ke Klíčovu (značeno šipkou) - touto ulicí sjedete "obloukem" až k továrně Odkolek a ke křižovatce ulic Ke Klíčovu, U Vinných sklepů, Jandova. Tato křižovatka je regulovaná semaforem. Na semaforu odbočte doleva do ulice Jandova, směr náměstí OSN.
2) Jedete-li Prosekem po Vysočanské ulici směrem od metra Střížkov, na velké křižovatce Prosecká x Vysočanská, odbočte vlevo na Proseckou (jako by směr Letňany) a hned u prvního semaforu na Prosecké, přímo naproti Bille, odbočte vpravo na Čakovickou. Asi po 300 metrech opět odbočte z Čakovické doprava, do ulice Ke Klíčovu (je značeno šipkou), která vás "obloukem" dovede (kolem Odkolka) na křižovatku ulic Ke Klíčovu, U Vinných sklepů a Jandova. Tam odbočte vlevo směr Náměstí OSN.
Křižovatka ulic Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu není osazena semaforem, ale je tu realizováno dopravní opatření řešící objízdnou trasu autobusů MHD - dopravní opatření spočívá v uzavření průsečného směru ulice Čakovická směr centrum a v zamezení průsečného směru z ulice Letňanská též ve směru do centra.