Jste zde

Praha 9 plánuje park z Proseka až na Střížkov

6. 5. 2014 - Svůj počátek má tento příběh v hluboké minulosti. V období komunismu, při vytváření sídliště, kdy místo střížkovského metra stála jen autobusová zastávka, bylo v plánu vystavět v těchto místech kulturní dům. V devadesátých letech zapomnělo Hl. město Praha změnit územní plány uvnitř sídlišť a mnoho spekulantů si tady nakoupilo pozemky s tím, že zde postaví velké stavby.

 

„Doposud s mnohými z nich vedeme spory, protože přesně tomuhle chceme zabránit. Chceme naopak, aby už tak hustá zástavba byla vykompenzována dostatečným množstvím zeleně pro všechny obyvatele naší městské části, “ říká k tomu starosta Městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

 

Když vznikla stanice metra Střížkov, znamenalo to, že na okolních pozemcích, díky specifické architektuře metra a požadavkům na přístupnost stanice, nemůže být o další zástavbě řeč. Hl. město Praha projevilo zájem o pozemky u metra, protože jsou to pozemky, které slouží pro provoz metra. Ty se tedy oddělily a druhým vlastníkem pozemků se stala společnost OC 9.

 

„Společnost s námi zahájila jednání a od roku 2007 nám představovala projekty, které by zde chtěla realizovat, ale které se nám nelíbily. Původní dokonce počítal s tím, že tam vznikne zastavěná plocha ve výši 67 tisíc metrů čtverečných. Tento projekt starosta Jan Jarolím razantně odmítl s tím, že ani další projekty, s nimiž OC 9 přišla, nebyly uspokojivé, včetně projektu tří domů,“ vzpomíná místostarosta Městské části Praha 9 Tomáš Portlík.

 

V roce 2011 se Městská část Praha 9 rozhodla, že má-li zde nějaká stavba vzniknout a má-li mít podporu Prahy 9, musí projekt navazovat na Park Přátelství, tedy že takovýto projekt zachová zeleň. Částečnou inspirací měla být developerovi Galerie Harfa se svojí zelenou střechou. Představa radnice byla postupně rostoucí stavba, která by se zdvihala ke stanici metra Střížkov. Developer však tento projekt vyhodnotil jako relativně drahý a pro něho příliš nákladný na to, aby ji byl schopen realizovat. Začalo se ukazovat, že věc nemá řešení.

 „Řekli jsme si, že pokud chceme mít dlouhodobě jistotu, co s tímto územím bude a chceme-li prodloužit Park Přátelství – tedy to co by mělo být přirozeným zeleným koridorem Proseka a Střížkova – budeme muset zahájit jednání o vykoupení pozemků,“  říká k tomu místostarosta Marek Doležal.

 Jednání trvala více jak pět let. Byla komplikovaná, protože ze strany OC 9 zazněla řada požadavků, které však Městská část Praha 9 nebyla schopna splnit, protože byly z různých důvodů nerealizovatelné. Letos dospěly obě strany k dohodě a Praha 9 nabídla 12 000 metrů čtverečných plochy před Poliklinikou Prosek výměnou za 20 000 metrů čtverečných u metra Střížkov. Společnost OC 9 si ponechala 4 000 metrů čtverečných na prostranství v blízkosti metra pro budoucí výstavbu.

Městská část Praha 9 doplatí rozdíl 8 000 metrů čtverečných ze směny pozemků, což je podle oficiálních odhadů 40-50 milionů korun.

„Městské části tedy bude patřit 20 000 metrů čtverečných plochy u metra Střížkov a  navážeme-li na Park Přátelství,který rozšíříme, budeme mít centrální koridor zeleně na proseku a Střížkově. Pokud pozemky opravdu získáme, hned zažádáme o změnu územního plánu na zeleň tak, aby už tam v budoucnu nemohl nikdo stavět,“ uvádí radní JUDr. Jana Nowakova Těmínová a  Tomáš Portlík dodává: „Tento projekt považuji za fenomenální. Ještě mám v živé paměti historii vysočanského parku Podviní, o kterém všichni tvrdili, že je drahý. Dnes je to naprosto skvěle využitý prostor a hodnota, která zůstává. A kdo dnes z obyvatel Vysočan a Libně tvrdí, že je drahý?“

V květnu plánuje Městská část Praha 9 setkání zastupitelů s obyvateli Proseka, kteří by se měli vyjadřovat k tomu, zda souhlasí se směnou pozemků a doplatkem pro OC 9 a s následným rozšířením parku.  Vzhledem k výši doplatku, který se pohybuje v řádech desítek milionů, chce radnice, aby se do celého procesu zapojili i sami obyvatelé Proseka, protože jich se tato záležitost týká především.

Bližší informace:

 

Bc. Linda Urbášková

koordinátor pro styk s veřejností

Městská část Praha 9

Kancelář starosty a tajemníka

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Sokolovská 324/14

180 49  Praha 9

…………………………………………….

Telefon: 283 091 599

Fax: 283 091 741

Mobil: 725 061 788

e-mail:urbaskoval@praha9.cz

http://www.praha9.cz