Jste zde

Ocenění osobností Prahy 9 v roce 2016

Ve čtvrtek 8. 9. byly v Obřadní síni Vysočanské radnice předány Ceny Městské části a Ceny starosty za rok 2016. Cenu Městské části získal bývalý zastupitel Pavel Baudys (in memoriam), známý sinolog Prof. Josef Kolmaš, DrSc. a Jan Král, který výrazně přispěl k úspěchům ragbyového mužstva ve Vysočanech. Cenu starosty získali Růžena Dejmková, Miloš Kříž, Ing. Jan Navrátil, MUDr. Marta Smutná a Mgr. Michaela Žáčková.

Pavel Baudys – in memoriam – CENA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 9

Pavel Baudys, byl členem Zastupitelstva MČ Praha 9. Tuto funkci vykonával necelé dvě volební období, byl členem komise životního prostředí a dopravy a členem komise bezpečnostní a protidrogové. Této problematice profesně dokonale rozuměl.
Dříve zastával řadu technických a hospodářských funkcí, patnáct let pracoval jako ředitel firmy v oblasti komerční bezpečnosti. Kromě komunální politiky se zajímal o historii, sportovní střelbu a fotografování. Byl členem ČSSD. Proslulá byla jeho schopnost předvídat dopad politických kroků hodně dopředu, vždy věděl, jaké činy a jaká rozhodnutí budou moudrá. Byl klidný, šetřil slova, ale současně dokázal být rozhodný, vyzařoval důvěru.

Prof. Josef Kolmaš – CENA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. se narodil 6. srpna 1933 v Těmicích. Je předním českým sinologem a tibetologem, dlouholetým pracovníkem Orientálního ústavu ČSAV a AV ČR, v letech 1994 – 2002 byl dokonce jeho ředitelem. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na dějiny čínsko-tibetských vztahů.
Profesor Josef Kolmaš je rovněž prvním genealogem 1 300 let starého tibetského knížecího rodu Derge. V Praze založil Tibetskou knihovnu Orientálního ústavu ČSAV, kde jsou uchovávána vzácná historická vydání buddhistických spisů, které Josef Kolmaš z velké části přivezl ze svých cest po Orientu. Mnohá z těchto děl převedl do češtiny z tibetštiny, další z čínštiny nebo z latiny.
Část svého života věnoval vývoji vzájemných politicko-právních vztahů Číny a Tibetu, a to zejména z hlediska jejich dlouhodobého vývoje od nejstarších dob až do pádu mandžuské dynastie. Své znalosti vtělil Josef Kolmaš do rozsáhlé monografie Tibet and Imperial China, která vyšla v Canbeře v roce 1967.

Jan Král  - CENA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 9
Jan Král se narodil 16. července 1930, profesí je chemik, byl účastníkem Pražského povstání, za svého otce v roce 2014 převzal na Úřadu vlády ČR potvrzení o jeho účasti ve třetím odboji. Jan Král byl po celý život aktivním sportovcem, reprezentantem v ragby a úspěšným trenérem. Ve Vysočanech se narodil, chodil do školy a doposud zde bydlí. Právě ve Vysočanech začal hrát ragby, jako ragbista to dotáhl až do reprezentace.
Když skončil hráčskou kariéru, začal se věnovat trénování. Se svými svěřenci juniory a kadety získal několik medailových umístění pro barvy Pragy Praha.

Růžena Dejmková – CENA STAROSTY PRAHY 9

Paní Růžena Dejmková se narodila v Praze a chodila do základní školy nejprve v Hrdlořezích, poté na Žižkově. Vystudovala pedagogické gymnázium, na kterém maturovala v roce 1956. Od 1. 9. 1956 pracovala jako učitelka základní školy v Hloubětíně. Zde však poprvé narazila na totalitní politiku KSČ, když na ni byl činěn nátlak, aby vystoupila z církve. Růžena Dejmková odmítla a to bylo důvodem, že bylo zrušeno původně už dané doporučení ke studiu na vysoké škole, na kterou se chystala.
Ve volných chvílích chodila zpívat do kostelního pěveckého sboru na Vyšehradě, který se však v 50. letech stal centrem pozornosti StB.
V roce 1960 byla vyslýchaná Státní bezpečností a v roce 1961 odsouzena Městským soudem v Praze na jeden a půl roku nepodmíněně pro porušení § 79a k trestu odnětí svobody a k vedlejšímu trestu zákazu učitelského povolání podle § 51, a to pouze za to, že se nezřekla svého náboženského přesvědčení a scházela se se skupinou křesťanských vrstevníků a také, že docházela do rodin svých známých a s jejich souhlasem doučovala jejich děti i náboženství.
Po ukončení tohoto trestu a návratu z vězení v roce 1962 pracovala ve skladu firmy Armabeton jako pomocná dělnice a po roce jako výrobní účetní, a to až do roku 1967.
V roce 1977 nastoupila do ČKD Lokomotivka ve Vysočanech jako konstruktérka zajišťující technickou průvodní dokumentaci motorových lokomotiv, kde pracovala až do důchodu.
Do důchodu odešla ve věku 56 let, v roce 1992. Paní Růžena Dejmková vychovala dva syny.

Ing. Jiří Navrátil – CENA STAROSTY PRAHY 9
Ing. Jiří Navrátil se narodil 1. 4. 1956. V roce 1968, když mu bylo dvanáct let, vstoupil do oddílu skautů ve Vysočanech, čerstvě založeného při Svatyni Krista Krále. Po zákazu skautingu v roce 1970 pokračoval na území Vysočan ilegálně, scházel se po bytech členů a od roku 1976 se Jiří Navrátil podílel na jeho vedení.
V roce 1985 našli vysočanští skauti podporu u místní organizace Českého svazu ochránců přírody „Rokytka“, kde se posléze rozrostli na dva oddíly.
Hned v roce 1990 založili samostatné 53. skautské středisko Atahokan – potažmo Bratří Mašínů. V posledním půlstoletí se jedná o jedinou skupinu skautů působících na území Vysočan. Letos má 139 členů.
Od roku 1976 s malými přestávkami se Jiří navrátil věnuje vedení oddílu skautů, nyní je střediskovým vůdcem 53. skautského střediska Bratří Mašínů.

Miloš Kříž – CENA STAROSTY PRAHY 9
Miloš Kříž se narodil 11. 2. 1956. Je vysočanským skautem od roku 1968, od svých dvanácti let. Od roku 1970 do roku 1989 byl členem tajného skautského 43. oddílu tehdejšího střediska Maják. Od roku 1985 byl tento tajný skautský oddíl registrován pod místní organizací Čekého svazu ochránců přírody Rokytka. Od konce roku 1989 se stal členem 53. skautského střediska Atahokan – Bratří Mašínů se sídlem ve Vysočanech.
Od roku 1976 se s malými přestávkami věnuje vedení oddílu skautů, nyní se se svou chotí ujal vedení smečky vlčat.

MUDr. Marta Smutná – CENA STAROSTY PRAHY 9
Doktorka Marta Smutná se narodila v Praze. Nejprve vyrůstala v Pardubicích, posléze v Děčíně, kde roku 1953 i maturovala na všeobecném gymnáziu. Po maturitě začala studovat medicínskou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze, obor všeobecné lékařství.

Po absolutoriu dostala umístěnku do Litomyšle, kde se začala specializovat na oční lékařství. Posléze se z rodinných důvodů přestěhovala do Hradce Králové, kde působila od roku 1965 až do roku 1969.

Z bytových důvodů odešla roku 1969 do Prahy a začala pracovat na poliklinice ve Vysočanech. Po krátkém působení ve Vysočanech odešla vykonávat praxi očního lékaře na Prosek, do provizorní polikliniky v Novoborské ulici, která narychlo vznikla u rychle rostoucího sídliště.
Na Proseku i sama bydlela v jednom z nově postavených sídlištních domů. Dodnes ráda vzpomíná na to, když na sídlišti uviděla první poštovní schránku i první stromy. Vzpomíná i na to, jak se obyčejní občané sami snažili udělat si na nově vzniklém sídlišti hřiště pro děti, jak se všemožně snažili zvelebit okolí svých domovů.
MUDr. Marta Smutná vychovala dva syny, oba dva vyrůstali na Proseku.

Svoji lékařskou praxi ukončila MUDr. Marta Smutná letos – 31. 3. 2016. Na Praze 9 působila jako oční lékařka úctyhodných 47 let, zná ji celá řada proseckých občanů. Celoživotním koníčkem paní lékařky je kultura, zejména pak návštěvy divadel.

Mgr. Michaela Žáčková – CENA STAROSTY PRAHY 9

Mgr. Michaela Žáčková pracovala s dětmi již od 15ti let, jezdila s nimi na turistické výlety i na dětské tábory, které později i spolupořádala.
Vystudovala střední ekonomickou školu. Poté začala pracovat jako sociální pracovnice na oddělení péče o děti. Učila se od starších kolegů a sociální práce se stala jejím ústředním zájmem. Po roce 1989 vystudovala na UK speciální pedagogiku – psychopedii a logopedii a poté ještě sociálně patologickou prevenci na Filozofické fakultě UK.
V roce 1999 se stala vedoucí Oddělení sociální prevence na ÚMČ Praha 9 a od roku 2003 se stala vedoucí odboru.
Nyní vede středisko sociálních služeb. Toto středisko je ve všech registrovaných službách – Domov seniorů, Denní stacionář i Pečovatelská služba – vyhledávanými  pracovišti. Organizace je úspěšná i v oblasti volnočasových aktivit, které nabízí  pro téměř 400 seniorů. Denní stacionář Hejnická se stal vzorovým pracovištěm a je nyní doporučován jako kvalitní pracoviště s vysokou profesionální péčí.

Paní Michaela Žáčková publikuje v odborném tisku, na konferencích vystupuje s příspěvky, a to zejména v oblasti sociální práce. V současné době pracuje na výzkumu „Souvislost nástupu do pobytového zařízení a zdraví klienta“.
Mgr. Michaela Žáčková má dvě děti, ovdověla v roce 2003. Jejími zálibami je lyžování, bruslení, četba, divadlo a tanec.