Jste zde

Ocenění osobností Prahy 9 v roce 2015

Městská  část Praha 9 i v roce 2015 ocenila své významné občany za jejich mimořádné profesní úspěchy, morální postoje a za práci ve prospěch ostatních

Desátého září 2015 bylo čestné občanství uděleno Prof. Ing. Ivanu Wilhelmovi, CSc., dr. h. c. mult..  Ceny Městské části Praha 9 převzal z rukou Jana Jarolíma, starosty Prahy 9, Jaroslav Satoranský, Eduard Krützner a Vladimír Zedník a in memoriam ji získal Ing. František Grée. Cenu si rovněž převzali ragbisté Praga Vysočany. Cenu Městské části Praha 9 si při dodatečném slavnostním ceremoniálu 29. října 2015 převzali ještě Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. Cenu starosty Městské části Praha 9 dodatečně převzal 29.10. také Ing. Aleš Vejšický.

Představujeme laureáty:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., dr. honoris causa mult.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. se narodil 1. května 1942 v Trnavě. Je významným českým jaderným fyzikem. Vystudoval na fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze obor jaderná fyzika a posléze zde do roku 1967 vyučoval. V tomto roce byl vyslán do zahraničí na studijní pobyt. Po svém návratu, koncem roku 1971, pracoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, avšak nebyla mu umožněna přímá účast na výuce. Věnoval se proto jen vědecké práci, a to zejména v rámci laboratoře van de Graaffova urychlovače iontů, kterou založil a po celá léta i vedl.

Po společenských změnách v roce 1989 se ujal pedagogické práce. V roce 1994 se habilitoval a v roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor fyzika. Byl prvním svobodně zvoleným předsedou Akademického senátu UK, v letech 2000 – 2006 byl rektorem UK a předsedou České konference rektorů.

Za odbornou a organizační činnost mu byly uděleny dva čestné doktoráty a několik vysokých vyznamenání a cen od věhlasných evropských institucí. Z mnoha dalších společenských aktivit v evropských vědeckých společnostech a mezistátních orgánech by bylo obtížné zvolit jen jeden příklad, který by je všechny mohl ve stručném portrétu krátce reprezentovat. V roce 2003 byl navržen na kandidáta na prezidenta republiky. Ministerstvem zahraničí mu byla udělena cena Gratia Agit za šíření dobrého jména ČR v cizině.

Od roku 2011 působil jako náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a připravoval reformu českého vysokého školství. V roce 2012 na funkci náměstka rezignoval.

V současné době je členem sněmu AV ČR a stálým hostem Rady vlády pro výzkum a vývoj, působí ve vědecké radě Fakulty humanitních studií UK a externě vědecky spolupracuje s Ústavem částicové a jaderné fyziky matematicko-fyzikální fakulty UK.

 

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Osobnost profesora Ošťádala je pro odbornou lékařskou veřejnost pojmem. Profesor MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. se narodil ve Zlíně 28. ledna 1940, vystudoval fakultu dětského lékařství UK, po pěti letech se habilitoval na kandidáta věd v oboru fyziologie a patologie. Tomuto oboru se věnuje do dnešních dní. Po dvaceti letech praxe získal doktorát věd, v roce 1992 se stal profesorem normální a patologické fyziologie.

Od roku 1965 se zabývá výzkumem ochrany srdečního svalu před nedostatkem kyslíku způsobujícího infarkt myokardu a proměn citlivosti na toto onemocnění v průběhu života. Jako první na světě vydal vědeckou publikaci o fyziologické odlišnosti mužského a ženského srdce. Jako vědec působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd.

Spolu se členy svého výzkumného týmu a také s mnoha zahraničními vědeckými autoritami vydal řadu publikací, v nichž zveřejnil výsledky své vědecko-výzkumné činnosti. Profesor Bohuslav Ošťádal byl členem mnoha domácích i vědeckých organizací a společností, v nichž často zastával a zastává vysoké funkce. Za svou výzkumnou práci získal celou řadu domácích i zahraničních ocenění.

 

Eduard Krűtzner

Sportovec, významný ragbyový hráč a evropsky uznávaný trenér. Bývalý prezident České ragbyové unie a expert Fédération Internationale de Rugby Amateur – Association Européenne de Rugby. Eduard Krűtzner se letos dožil 80 let, a přesto je dodnes komisařem a delegátem Rugby Europe, je přítomen na mezinárodních zápasech a podává o nich zprávy této organizaci.

Eduard Krűtzner hraje ragby od roku 1957, po celou svou hráčskou kariéru pilně trénoval a dospěl ke skvělé individuální technice. Brzy se dostal do skupiny A Praga Praha. Od roku 1959 do roku 1972 hrál v reprezentaci a osm let byl navíc jejím kapitánem.

V roce 1969 Eduard Krűtzner dostudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, obor trenérství. Rok poté jej oslovil francouzský ragbyový klub Olympique Besancon, v němž působil dva roky a úspěšně dovedl tento tým do první divize. Po návratu do vlasti trénoval klub Praga Praha a pod jeho vedením mužstvo „Pragovky“ získalo 11 titulů. Poté se stal trenérem ragbyové reprezentace. Pravidelně rovněž pořádal školení českých trenérů ragby a po určitou dobu přednášel na Fakultě tělesné výchovy a sportu specializaci ragby.

Jako expert mezinárodní ragbyové federace a člen její exekutivy školil trenéry a prováděl pro federaci analýzy trenérsko-metodické práce. Současný prezident ragbyové unie David Frydrych o něm řekl: „V ČR v současné době není významnější ragbyová osobnost než Eduard Krűtzner.“

 

Ing. František Grée

Ing. Františka Grée mnozí pamatují jako zastupitele MČ Praha 9 v letech 1998-2006. Jako občan Hrdlořez se zabýval především problematikou této části „Devítky“. V zastupitelstvu se mu tehdy podařilo prosadit řadu zásadních podnětů, které pro občany této lokality znamenaly významný posun k lepším životním podmínkám. Jednalo se například o budování a dokončení stavby inženýrských sítí, stavbu podchodu pod Mezitraťovou ulicí, instalaci veřejného osvětlení, vytvoření příznivých podmínek pro drobnou výrobu a služby obyvatelům.

Celoživotní profesí byly pro Ing. Františka Grée především syntetické hmoty. Na několika manažerských postech působil celá léta, skvěle se orientoval ve složité oblasti výroby a využití plastických hmot, zasadil se o rozvoj Lisovny nových hmot ve Vrbně pod Pradědem. Ostatně nechoďme daleko – ve starších stanicích pražského metra se dodnes můžeme setkat se syntetickými prvky, na jejichž realizaci se aktivně podílel.

Ing. František Grée se ale do paměti lidí na „Devítce“ zapsal také jako výborný zpěvák, tanečník a horlivý zastánce folklórních tradic jeho rodného Slovácka. Ing. František Grée totiž pocházel z obce Kostice v Podluží, kde se roku 1926 narodil.

Po svém příchodu do Prahy se v roce 1973 spojil se Slováckým krúžkom, který tehdy působil v hlavním městě už více než tři čtvrtě století. Mnoho let byl jedním z nejaktivnějších členů jeho výboru. Ing. František Grée už bohužel není mezi námi. Cenu MČ Prahy 9 udělenou mu in memoriam převzala paní Miroslava Grée.

 

Jaroslav Satoranský

Tohoto herce není třeba zvlášť představovat. Zná ho každý, mnozí z nás dokonce i z dětství, z proslulého pohádkového seriálu Krkonošské pohádky, seriálu F. L. Věk, v poslední době jsme ho pak mohli obdivovat v Četnických humoreskách a Policii Modrava.

Jaroslav Satoranský vystudoval DAMU, nicméně divadlo hrál už od dětství s branickými ochotníky. Jeho domovskou scénou je mu už 49 let Divadlo Na Vinohradech. Díky své moudré a přívětivé tváři ztvárňuje většinou kladné role. V divadle dostal řadu významných hereckých příležitostí, a to především v klasickém repertoáru (hrál například v představeních Macbeth, Král Lear, Maryša, Strakonický dudák, Legenda o lásce).

Po čtyřicet let žije na proseckém sídlišti a nedá na ně dopustit. Sídliště je pro něj domovem už od dob, kdy se s manželkou chodili dívat, jak na prosecké pláni postupně vyrůstají nové byty. Je na Proseku spokojený a sousedům, které potkává na ulici, bezděčně nabízí kus vlastního životního optimismu.

 

Vladimír Zedník

Dlouholetý zastupitel MČ Praha 9. Rodák z Libně. Do současné historie MČ Praha 9 se zapsal iniciováním stavby pomníku průmyslníka Emila Kolbena.

Vystudoval Vyšší průmyslovou školu na Smíchově a hned po jejím ukončení nastoupil do konstrukční kanceláře ČKD Lokomotivka a Moravině zůstal věrný celých 52 let, když nepočítáme dva roky strávené na vojně v letech 1951-1953. V letech 1961-1983 bylo Vladimíru Zedníkovi několikrát svěřeno vedení technicko-servisní skupiny, s níž opakovaně vyjížděl na několikaměsíční cesty do bývalého SSSR, potom do Indie a Iráku. Zasloužil se tím o dobré jméno českého strojírenství ve světě.

Jeho koníčkem je hra na křídlovku (v době vojenské služby hrál v posádkách na jihu Čech) a je také sportovcem tělem i duší. Do roku 1961 byl aktivním sportovcem, hrál kopanou ve druhé lize za Libeň a po sloučení se Spartou za B-mužstvo Sparty. Je členem Svazu českých filatelistů, byl třikrát vyznamenán řádem I. stupně za vedení klubu.

Vladimír Zedník je i dnes členem komise kultury a sportu Rady Městské části Praha 9.

Ing. Aleš Vejšický

Ing. Aleš Vejšický je bývalý závodní tenisový hráč. Na přelomu tisíciletí založil – ve spolupráci se Sokolem Vysočany – nový tenisový areál na bývalých volejbalových kurtech a zasloužil se také o vybudování hřiště pro malou kopanou s moderním umělým povrchem. Největší zásluhou Ing. Aleše Vejšického je vznik tréninkového střediska mládeže ČOS Sokol Vysočany, jehož základem byl převod oddílu TJ Praga Praha do nově vzniklého sportovního areálu vysočanského Sokola v roce 2000.

Od té doby TSM Sokol Vysočany pod vedením Ing. Aleše Vejšického reprezentuje TJ Sokol Vysočany v žákovských kategoriích, které jsou pořádány Českým tenisovým svazem. Společně se žactvem a rekreačními hráči dochází nyní do oddílu třicet členů jednoty, kteří se v posledních deseti letech pravidelně účastní Mistrovství ČR s velmi dobrými výsledky.

Ing. Aleš Vejšický je velmi aktivní. Pořádá řadu mládežnických turnajů pro tenisty z Prahy, Středočeského kraje i vzdálenějších míst. Těchto turnajů, které mají už nyní svou nespornou prestiž, se účastnily například současné Fed-cupové reprezentantky Karolína Plíšková či Denisa Allerová, anebo úspěšná hráčka turnajů WTA Zarina Diijas z Kazachstánu.

 

Ragbisté Praga Vysočany

Ragbyový klub Praga Vysočany se může pochlubit velkou tradicí i současnými úspěchy.

První mezinárodní turnaj v ragby proběhl v roce 1946, kdy předchůdce klubu Pragy, pražský LTC, porazil v Praze výběr britské armády! V roce 1948 vyjeli naši ragbisté na první historické zahraniční turné do Rumunska, kde sehráli čtyři utkání a LTC v tento rok vyhrál svůj první mistrovský titul.
V roce 1951 se ragbisté zabydleli ve Vysočanech a od roku 1955 jsou na hřišti u Rokytky. Tehdy hráli pod názvem Spartak. Ragbisté Spartaku získali mnohá ocenění v Česku i ve světě. 

V roce 1974 Jan Kudrna a Karel Hrníčko založili a podle francouzských not začali vést v TJ Praga unikátní mládežnickou školu ragby.
Pragovka se stala prvoligovým týmem, který si na své konto připsal šňůru 39 vítězných utkání v řadě, když vyhrával  od září 1981 do října 1983. Tento rekord žádný jiný tým nepřekonal!  V roce 2002 se ragbisté TJ Praga stali popatnácté vítězi první ligy. Více titulů zatím žádný jiný ragbyový klub ještě nezískal.
V současném ligovém týmu, který se stal v červnu 2015 mistrem ČR, hrají zkušení  bývalí reprezentanti a vedle nich mladí nadějní hráči. Všichni se svým podílem zasloužili o to, že vysočanský ragbyový klub je dnes na vrcholu.