Jste zde

Památky Městské části Praha 9 zapsané v ÚSKP

Seznam nemovitých kulturních památek v Městské části Praha 9 v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat nepřesnosti.

Socha Průmysl

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Sloupová zvonička (kopie z r. 1993)

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Lidový dům (bývalý společenský dům)

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Gymnázium a ZŠ Špitálská

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Kostel Svatyně Krista Krále

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Hala E strojíren Praga

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Komín strojíren Praga (s límcem)

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Hala č. 19 strojíren Praga (nástrojárna)

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...

Závody AGA

03.12.2014
Více informací o památce v detailu ...