Jste zde

Vyhlášení Dotačních programů na sport v roce 2018

Upozorňujeme na vyhlášení Dotačních programů na sport v roce 2018, které schválila Rada MČ Praha 9 12. 6. 2018. Vyhlášení "Dotačních programů určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích“

Termín vyhlášení:  15. 6. 2018   
       
Termín podání žádostí : od 20. 7. do 31. 8. 2018 

Uzávěrka podání žádosti :  31. 8. 2018 do 12:30 hod.

Dotační program č. 1 :  Celoroční činnost

Dotační program č. 2:   Provoz a nájmy sportovních zařízení

Dotační program č. 3:   Opravy a údržba sportovních zařízení

       

Více informací : 
https://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/povinne-informace/granty-a-dotac...