Jste zde

Veřejné projednání - Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“

Dne 15.11.2017 od 16 hodin se bude na Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, zasedací místnost č. 205, 2. patro nové části radnice, konat v veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“  - Zájmové území se nachází na k. ú. Hloubětín, Hrdlořezy a Vysočany.

Účelem této stavby je zvýšení kapacity železniční trati mezi stanicemi Praha- Libeň a Praha – Malešice pro výhledový stav nákladní dopravy.