Jste zde

SRDCE V DLANÍCH

SRDCE V DLANÍCH mají a nabízejí klienti Domova PETRA v Mačkově. Předvánoční prodejní výstavu jejich okouzlujících prací nezapomeňte navštívit v Galerii 9 do 19. prosince 2019. Pokud se rozhodnete některé z vystavených prací zakoupit, můžete si je rezervovat a pak vyzvednout před skončením výstavy.

Domov PETRA Mačkov (dále jen DPM) se nachází v krásném koutě jižních Čech, v bývalém okrese Strakonice, blízko města Blatné. Byl uveden do provozu v roce 1999. Od roku 2003 je zřizován Jihočeským krajem v Českých Budějovicích.

Na základě splnění podmínek pro registraci nabízí uživatelům sociálních služeb tyto typy pobytových sociálních služeb: chráněné bydlení v Mačkově a v Blatné pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 let věku, domov pro osoby od 3 let věku, mládež a dospělé s mentálním, případně kombinovaným postižením. Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 15 let věku a seniory jsou ambulantní službou, určenou nejen klientům DPM, ale i cílovým skupinám z řad veřejnosti. Kapacita sociálně terapeutických dílen je 30 klientů. Celková kapacita Domova je 127 lůžek a je zcela naplněna. V rámci své hlavní činnosti zajišťuje DPM pro uživatele služeb podporu a péči ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou, rehabilitační, sociální, terapeutickou, výchovnou a vzdělávací, volnočasové aktivity a pracovní zapojení klientů.

Domov PETRA skvěle reprezentuje soubor Mačkovské kočky v oblasti taneční, pěvecké a sportovní. Velký zájem veřejnosti budí také výrobky z keramiky, tkané koberce, obrazy, loutky a dekorace z přírodnin, malba na hedvábí, vyšívané ubrusy, polštáře a další.

V rámci doplňkové činnosti nabízí Domov veřejnosti tyto služby: ubytování a stravování, využití komplexu rehabilitačních bazénů, masérské a rehabilitační služby, jízdu na koních, praní a mandlování prádla a prodej výrobků a výpěstků. Podrobné a aktuální informace o dění v Domově je možno najít na webových stránkách DPM www.domovpetra.cz

V domově pracuje 100 zaměstnanců, jejichž cílem je vytváření co nejlepších podmínek ke smysluplnému a důstojnému životu v moderním a příjemném prostředí, který vede k co největší samostatnosti a pocitu zdravého sebevědomí všech uživatelů služeb Domova. Jsme rádi, když se naši klienti i jejich blízcí cítí u nás dobře a jsou s poskytovanými službami spokojeni.

Dlouholetými obyvatelkami chráněného bydlení jsou i děvčata, která pracují v sociálně terapeutických dílnách a jejichž práce a díla už dlouhá léta přinesla a stále přinášejí mnoha lidem radost, potěšení a pohlazení na duši. Za všechny stojí jmenovat Aničku Křížovou, Žofii Peterovou, Jana Ratajovou (autorky většiny obrazů), Marušku Ťulpovou, která mistrně zhotovuje výrobky z keramiky. Nejnovější terapií v Mačkově je malba na hedvábí, kterou velmi dobře za krátký čas zvládly Olinka Pešková, Mirka Jarošová, Marie Štíchová a další.

Všechna díla mačkovských děvčat vyjadřují originalitu a autenticitu. Jsou neokázalá a čitelná pro ty, kdo autorky dobře znají a denně s nimi prožívají jejich radosti i starosti. Uchopení námětu a uplatnění vlastního názoru prolíná tvorbou všech mačkovských dílen a citlivě se snoubí s vedením a názorem jednotlivých arteterapeutů. V celé tvorbě se odráží život těch, pro které se Domov PETRA Mačkov opravdu stal domovem. Z děl nečiší pesimismus a prázdnota, ale radost ze života, který je šťastný a bohatý na prožitky.

Za to, že tomu tak je, patří určitě velké poděkování všem zaměstnancům domova. Za laskavý přístup ke klientům, za každodenní trpělivou mravenčí práci, za provázanou spolupráci jednotlivých pracovních týmů, za práci vykonávanou nad rámec stanovených povinností.

Snahou všech je, aby se klienti v Domově PETRA Mačkov cítili opravdu jako doma.

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov