Jste zde

Prosecký podzim 2019 - „Pocta Sametu“

K 30. výročí Sametové revoluce připravila Městská část Praha 9 na sobotu 21. září 2019 slavnostní koncert pod širým nebem v parku Přátelství. Program slavnostního koncertu „POCTA SAMETU“ /19:00/ uveden v rámci akce Prosecký podzim 2019 bude mimořádný, podobně jako je mimořádný rok 2019.

Účinkuje sedmdesátičlenný Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s dirigentem Janem Kučerou. / Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK byl založen r. 1934. Program činnosti nového tělesa byl vymezen slovy Film-Opera-Koncert, která se ve zkratce F. O. K. stala součástí názvu orchestru. Hlavním protagonistou byl od samého počátku dr. Václav Smetáček. Ten dokázal ve velmi krátké době vybudovat z orchestru velké symfonické těleso schopné umělecky plně obstát v silné domácí konkurenci. V roce 1942 se stal na 30 let šéfdirigentem orchestru.  Během jeho působení dosáhl orchestr vysoké interpretační úrovně a mezinárodního renomé. Hlavní město Praha v roce 1952 po vzoru jiných evropských měst, zřídilo vlastní reprezentační koncertní těleso. Tradiční zkratka byla zachována, nový název orchestru zní: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Sídlem Symfonického orchestru hl. m. Prahy je Obecní dům !

Vystoupí Jaroslav Hutka a Michael Kocáb, kteří jsou s revolučními dny roku 1989 osudově spojeni, a houslistka Julie Svěcená coby představitelka mladé generace. Koncert zazní při tradiční akci Prosecký podzim, kterou MČ Praha 9 organizuje letos již podvanácté. Program koncertu: A. Dvořák Slovanské tance /výběr/, A. Dvořák: Romance pro housle sólo a orchestr – J. Svěcená,  „sametové hlasy“ písně v podání M. Kocába aj. Hutky, B. Smetana Vltava.

Návštěvníci si mohou užít i rodinné odpoledne 14:00 – 18:00, kde spolu s DDM Praha 9 a Spolkem SAM a spol. mohou soutěžit a hrát si i hry, které děti hrály před rokem 1989, Přijďte si zavzpomínat spolu se svými dětmi na mládí. Dnešní děti už nejspíš neznají hry, které venku hrávali jejich rodiče. Některé z nich by jim možná dokonce připadaly hodně zvláštní. Všechny byly ale hodně populární a vzpomíná se na ně dodnes.

V 15 hodin začíná pohádkový muzikál PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA, s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék ...Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě… Kdyby se v komnatách, běhoun jak hrom natáh ... Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí ...
Příběh smutné princezny Lenky a krále, který si neumí poradit ani s kralováním ani s drakem. Úsměvné vyprávění o tom, že dělání opravdu všechny smutky zahání, a to nejen pohádkovým princeznám. Malí i velcí diváci se s námi mohou přenést do pohádkově bláznivého světa a s chutí si poslechnou nebo i třeba společně zazpívat známé a přesto neotřelé písničky.

Návštěvníci budou mít možnost Ohlédnutí do roku 1989 v Praze 9, a to formou záznamů z archivu České televize. jiné vrátíme i do roku 1989. O této zcela přelomové události bylo natočeno, řečeno i napsáno mnohé. Přesto je vhodné si připomenout, jakou roli sehrála v těchto událostech naše městská část, jejíž přínos není v této oblasti mediálně tolik propagovaný. Naším cílem není přesně historicky popisovat události a souvislosti z listopadových dní, zajímavý je pro nás spíše pohled tehdejších zaměstnanců ČKD, tedy závodu, který se do dějin revoluce zapsal poměrně výrazně. Vzpomeneme proto útržkovitě události kolem 23.listopadu 1989 z pohledu tehdejších dělníků ČKD.

Prosecký podzim 2019 moderuje Martin Hrdinka a jako tradičně jej zakončí

Ohňostroj /20:15/ s hudbou A. Dvořák Symfonie 9 - „Z Nového světa“.

Vstup volný!

Související dokumenty