Jste zde

Pozvánka do Galerie 9

Nalézání filosofa Ladislava Klímy aneb Vysočany, hotel Krása. Výstava je věnována L. Klímovi a jeho pobytu v mystickém vysočanském hotelu Krása v letech 1915 – 1927. Koná se k výročí 90 let od úmrtí /19.4.1928/ a 140 let od narození prozaika a myslitele. Galerie 9 od 21. 8. do 6. 9. 2018.

Buď je zevní svět o sobě vědomím, nebo o sobě vůbec není.“
Ladislav Klíma (předmluva k druhému vydání knihy Svět jako vědomí a nic)

Rok 2018 je rokem dvou významných klímovských výročí: uplynulo 90 let od úmrtí tohoto myslitele, prozaika a dramatika (19. 4. 1928) a zároveň vzpomínáme 140 let od jeho narození (22. 8. 1878). Proto chceme veřejnosti poblíž míst, kde v letech 1915–1927 Ladislav Klíma žil (využívaje azylu skromného pokojíku hotelu Krása manželů Pučálkových), připomenout a přiblížit jeho osobnost formou poetizující výstavy (s těžištěm v plakátech). Přinést do Galerie 9 - poblíž nároží mytického domu, který se od roku 2013 pyšní Mistrovou bustou od akademického sochaře Michala Blažka - něco z atmosféry Vysočan počátku 20. století a k tomu přimíchat pár zcela nových zjištění týkajících se hotelu Krása.

Výstava je jakýmsi pokračováním výstavy Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav, která proběhla v dubnu 2010 ve zbraslavské Městské síni. Zatímco zbraslavská výstava se věnovala okolnostem vstupu šestadvacetiletého mladíka do oblasti tištěného slova po vydání Světa jako vědomí a nic, přítomná výstava dostihuje Ladislava Klímu takříkajíc na vrcholu a pak i na opačném konci oblouku jeho životaběhu. Na konci poutě ovlivněné originální autorskou tvorbou, setkáváním, korespondencí, lidskými vztahy, „bojem o vše“, ale také, jak se bohužel pak v roce 1928 naplno ukázalo, fatální nemocí – souchotěmi.

Jan a Jana Majcherovi, autoři výstavy, Zbraslav

Ladislav Klíma v datech:

1878 Narodil se v Domažlicích v rodině mlynáře, který se však živil jako úředník v advokátní kanceláři.

1889 Začíná studovat na gymnáziu v Domažlicích.

1895 Za výrok proti císaři Ferdinandovi ve školní kompozici je vyloučen ze všech škol v Rakousku.

1896 Žije nejdříve na otcově statku v Modřanech (do 1899), dále v Plzni, Železné Rudě (Eisensteinu), Landecku (Tyrolsko) a Curychu.

1904 Vydává v Praze vlastním nákladem prvotinu Svět jako vědomí a nic. Poté přebývá v Záběhlicích (pošta Zbraslav).

1906 Žije v Modřanech. Náruživě píše beletrii. Zčásti ji ničí, zčásti ji bude později upravovat a publikovat až po roce 1917 (nebo vyjde posmrtně).

1915 Bydlí v hotelu Krása v Praze-Vysočanech. Podporují ho přátelé. Mj. Emanuel Chalupný a Otokar Březina.

1922 Ve Stavovském divadle probíhá premiéra komedie Matěj poctivý. Klíma ji napsal s Arnoštem Dvořákem. Jde o satiru na politický život, žurnalisty i na rozkrádání v první republice. Vzbudí skandál. Vycházejí Klímovy filosoficko-žurnalistické práce v knize Traktáty a diktáty.

1927 Vychází filosoficko-žurnalistická kniha Vteřina a věčnost.

1928 Podruhé je publikován Svět jako vědomí a nic. Ladislav Klíma umírá na tuberkulózu. Je pohřben na hřbitově na Malvazinkách.