Jste zde

Pozvání do Galerie 9

PAVEL DVOŘÁK – RUB A LÍC /obrazy – výběr z tvorby/ . Výstavou Rub a líc oslavujeme životní jubileum Pavla Dvořáka, malíře, s jehož dílem jsme se poprvé setkali v Galerii 9 před patnácti lety, pravidelného účastníka Salonů Prahy 9, autora tichých a velmi podmanivých krajin i zátiší, a v posledních letech rovněž chytrých a suverénních abstrakcí.

Autorovi srdečně přejeme zdraví, štěstí a elán do dalších let, a nám všem stále nová okouzlení jeho obrazy.

OBRAZY PAVLA DVOŘÁKA

Autor vystavených obrazů je humpolecký rodák žijící a tvořící v Praze.

Jeho cesta k výtvarnému umění nebyla jednoduchá. Patří k těm, kteří za minulého režimu nesměli pokračovat ve studiu na vysoké škole výtvarného směru. Přestože vystudoval strojařinu (dříve občanským povoláním konstruktér), svého snu se nevzdal a díky své píli a soustavnému vzdělávání, ve kterém mu  pomohli především akademický malíř, profesor Josef Šesták (krajina, zátiší) a akademický malíř Jaroslav Horálek (figura, akt), se stal uznávaným výtvarníkem, jehož díla jsou rozseta v soukromých sbírkách takřka po celém světě.

Ve své realistické tvorbě se převážně zabývá malbou krajiny, především motivů z jeho rodné Českomoravské vysočiny. Z Prahy, ve které téměř celý život žije, čerpá inspiraci k malbě romantických zákoutí, a to hlavně  noční Prahy. Jeho obrazy upoutají jakýmsi zvláštním kouzlem a poezií. Trvalou součástí jeho tvorby jsou květinová zátiší. Spíše výjimečně se na autorových výstavách setkáváme s akty. Patrně ke škodě věci, neboť při jejich zhlédnutí musíme ocenit  s jakou bravurou si osvojil figurální malbu.

K úplnému výčtu tvorby patří i nefigurativní abstraktní malba, které se věnuje ke zpestření své výtvarné činnosti a kterou signuje jako JECH.

Výtvarník Pavel Dvořák je zakládajícím členem Sdružení výtvarníků České republiky, ve kterém je od roku 1995 členem výboru.    
PhDr. Dušan Sedláček