Jste zde

" Pomlázka se čepejří "

Předjaří a Velikonoce v českých lidových písních, říkánkách a obyčejích můžete shlédnout 6. dubna od 19:00 hodin na koncertě v obřadní síni vysočanské radnice MČ Praha 9. Účinkuje : Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která se věnuje hudebnímu folklóru ze všech krajů Čech, okrajově i lidovým písním z Moravy a ze Slovenska  svá vystoupení zpestřuje ukázkami lidové slovesnosti a lidových obyčejů.Ve svém kmenovém repertoáru má přes 250 titulů. Lidové písně a taneční melodie lyrické, epické, milostné, žertovné, vojenské - zkrátka všechny typy lidových písní z různých historických vrstev, od renesance až po současnou dobu.

Páteří této české lidové muziky je kvarteto smyčcových nástrojů (dvoje housle, viola a kontrabas) doplněné klarinetem a flétnou, občas též jinými lidovými nástroji (zobcové flétny, všelijaké bicí nástroje, famfrnochy, trumšajt, valcha a podobně).Vznik a historie MČMJP. Roku 1960 soubor založili hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček (1939) s folkloristou a výjimečným zpěvákem lidových písní Jiřím Pospíšilem (1927-2004). Od roku 1967 byla muzika součástí souboru Chorea Bohemica až do roku 1985, kdy se osamostatnila pod vedením Jiřího Pospíšila. Od roku 2004 je jejím vedoucím Jakub Sršeň. Od roku 2010 se trochu změnilo složení muziky a vedení souboru na sebe převzala paní Růžena Sršňová.