Jste zde

Nabídka volných nebytových prostor

MČ Praha 9  nabízí volné nebytové prostory (nebytové jednotky) formou zveřejnění Záměru k pronájmu na úřední desce (odkaz pod článkem). V konkrétním záměru najdou zájemci vždy základní informace týkající se daného prostoru, tj. umístění nabízeného prostoru v domě, jeho výměru, vybavení a účel pronájmu. Záměry jsou nabízeny výhradně za účelem podnikatelských či jiných aktivit (provozovny, prodejny, kanceláře, sportovní centra, sociální centra, lékařské ordinace, atd.) Náklady na příp. rekolaudaci vč. zajištění výkresové dokumentace, stavebního povolení a stavebních úprav hradí nájemce. Na záměru je uvedena doba zveřejnění, ve které mohou zájemci podat přihlášku do výběrového řízení. Tato doba činí nejméně 15 dní, aby každý zájemce mohl sledovat průběžně nabídky na úřední desce a mohl podat přihlášku včas.  Přihlášky v předepsané formě (uvedeno na záměru k pronájmu) se podávají do podatelny ÚMČ Praha 9, která se nachází v přízemí budovy úřadu. Pro informaci zájemcům uvádíme, že celý proces výběru vhodného nájemce podléhá vyhodnocení grémia starosty a následně rozhodnutí rady městské části a jeho délka je závislá na termínech jednání RMČ (přibližně 1 měsíc), následně se uzavírá nájemní smlouva. Zájemci jsou v průběhu jednání informováni telefonicky a e-mailem, proto je nutné do přihlášky uvádět vždy všechny kontaktní informace.

Vzhledem k častým dotazům zájemců v souvislosti se změnou předpisů týkajících se pronájmů nebytových prostorů upozorňujeme na skutečnost, že nabízené prostory nejsou v žádném případě určeny k ubytování osob, či k bydlení.

MČ Praha 9 volné nebytové prostory  nabízí na úřední desce  (webová adresa: https://www.praha9.cz//urad-a-samosprava/uredni-deska ) minimálně po dobu 15 dnů, tak jak stanoví zákon.