Jste zde

Jakub Jan Ryba : „Hej, mistře“

Česká mše vánoční v podání Symfonického  orchestru Prahy 8 a pěveckého sboru Resonance se uskuteční v pondělí 17. 12. 2018 v 18:00 hodin. Mimořádný předvánoční koncert se koná v  římskokatolickém kostele Svatyně Krista Krále ve Vysočanech. Sólové hlasy budou v podání :  Blanka Sládková (soprán), Radka Kyralová (alt), Stanislav Mistr (tenor), Jan Verner (bas). Diriguje Václav Dlask, pěvecký sbor vystupuje pod vedením Miroslavy Pospíšilové.

Nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční, známá pod názvem „Hej, mistře“, je pastorální zpěvohra vyprávějící o Ježíškově narození a o příchodu pastýřů k jesličkám.  V době svého vzniku (1796) jí byla vytýkána jednoduchost. Ryba ji ale schválně napsal pro hlasy obyčejných vesnických lidí a ještě k tomu česky. Díky tomu se brzy začala opisovat, protože nebyla vydána tiskem, šířila se po českých kůrech pomocí opisů a to po celých Čechách. Koncem 19. století už neodmyslitelně patřila k vánočním svátkům. Díky krajánkům se navíc rozšířila do ciziny a postupně si získala také světové publikum.

Jednotlivé části:
Kyrie: mladší pastýř budí svého mistra, protože se děje něco podivného a krásného „Hej, mistře, vstaň bystře…“, Pastýř slyší překrásnou hudbu a ještě naléhavěji budí mistra, aby hudbu také slyšel… „…slyším za horou tam zvuk, moldánkový jemný hluk…“. Ten se probudí,ale je nevrlý , že ho pastýř budí, raději by ještě spal „…nu, nu proč mi nedáš v spaní pokoje?,  však oba chtějí zjistit původ zvuku „…zas to hučí, mile zvučí, pojďme se tam podívat…“.

Gloria: Andělské hlasy zpívají Bohu chválu za to že se narodil Vykupitel „…pokoj lidu všemu pokornému, neb se narodil Spasitel…“, andělé budí další pastýře a vyzývají je  aby šli do Betléma „…Vstaňte rychle, pastýřové srdce věrného, zanechte stád, pastuškové, srdce dobrého, pojďte k Betlému, městu svatému…“. Mistr se rozhodne vzbudit ostatní pastýře „…vzbudím svou chasu aby tu krásu pozorovala a pak se mnou šla…“ Pastýři se povzbuzují ke společné cestě do Betléma a mistr jim znovu opakuje novinku o narození Spasitele. Lid odpovídá zvoláním„..Aleluja chvalme Boha mocného…“ a chystá se uvítat Boha zpěvem a hudbou.

Graduale: Mladší pastýř zvěstuje lidem narození Krista a pobízí je, aby ho navštívili „…vstaňte s rychlostí, pojďte k Betlému, k Neviňátkovi dnes zrozenému“. Starší mistr pastýř se pak ostatních ptá zda-li jsou připraveni na cestu a t mu odpovídají že se postarají o stáda a půjdou Ježíška přivítat.Pak začne organizovat odchod „…a ty, Jožko, jdi za horu, Janku svolej lidi v boru. Pozvi všecky dobré hudce, zpěváky a hodné trubce…“.

Credo: Lidé se  chystají na cestu k Betlému„…Pospíchejme k Betlému, místu svatému…“, kde se bude klanět Ježíšovi „…Bohu poděkujeme, za nám dané spasení skrz Ježíše zrození…“. Lid přemýšlí co si s sebou ještě vezme …copak s sebou máme do Betlém vzít…“, mistr volá ještě muzikanty „…Janku, Jožko, Kubo, Ferdo, ostatní všichni…“ Ještě se domlouvají kdo ponese dary, načež mistr odpoví „…ty nám Tomek poveze…“

Offertorium: pastýři jsou již v Betlémě, obětují Ježíši dary, klaní se mu a hrají. „…Tobě se zde klaníme, oběť svou zde činíme…“. Mladší pastýř se svými druhy Ježíškovi zahraje na přinesené hudební nástroje „…Nuže, bratři, zahrajeme, potom zase zazpíváme, ke cti toho Děťátka…“.

Sanctus: Lidé a andělé chválí Boha „…Nebe hlásej: 'Svatý', obloha zněj: 'Svatý'…“.

Benedictus: Pastýři opěvují narozeného Spasitele „…oznamujem světu všemu, že již přišlo spasení skrz Kristovo zrození…“.

Agnus Dei: Pastýři se loučí s Ježíšem a žádají o jeho požehnání „…Tebe nyní žádáme, o pokoj Tě prosíme. Uděl nám všem pokoj svatý…“.

Communio - Závěr: Pastýři odcházejí z Betléma domů, cestou oslavujíce Ježíška  „…S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným od Betléma kráčíme, radost velkou cítíme…“

 

Mimořádný předvánoční koncert v římskokatolickém kostele Svatyně Krista Krále ve Vysočanech je dobrovolné vstupné

Pořádá Městská část Praha 9 v rámci Cyklu koncertů vážné hudby.

Související dokumenty

Soubor plakát

docx 5.32 MB