Jste zde

Informace o pracích probíhajících v tubusu metra, v úseku Českomoravská - Invalidovna

Dopravní podnik hl. m. Prahy si dovoluje informovat obyvatele městských částí Praha 8 a 9 ohledně hluku z provozu metra. Ten je zřejmý především v době ranních a večerních intervalů, kdy není provoz metra v takové míře překryt okolními zdroji hluku. Průvodní zvuky s vibracemi jsou důsledkem prací, které nyní probíhají v úseku stanic Českomoravská – Invalidovna. Jedná se o souvislou dvoupásovou výměnu kolejnic v 1. koleji. Práce probíhají podle předem stanoveného plánu s předpokladem ukončení v červnu 2017.

 

Rádi bychom obyvatele zasažených městských částí touto cestou ujistili, že nehrozí žádné propadnutí či jiné nežádoucí jevy.

 

Po dokončení ucelené části dílčího úseku dojde ke svaření jednotlivých pasů a následnému broušení kolejnic, poté všechny popisované jevy (hluk a vibrace) vymizí.

 

Výměna kolejnic je pro zachování bezpečnosti provozu po projetí stanovené hmotnostní zátěže nezbytná i v případě, že ojetí kolejnic nedosáhlo ještě mezního stavu. Interval těchto cyklických výměn je v případě tratí metra podle konkrétní zátěže 12-15 let.

 

Za přechodné nepohodlí se všem, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti tubusu metra, velice omlouváme a rádi bychom je ujistili, že po dokončení prací bude doprava metrem v uvedeném úseku tišší a ještě více bezpečná. Zároveň budou moci vlaky v předmětném úseku opět jezdit plnou traťovou rychlostí.