Jste zde

Hygienická stanice Hlavního města Prahy informuje

Na základě rozboru vzorku byla zjistěna nevyhovující kvalita teplé vody v ukazateli "legionella species". Oblast Praha 9, objekty:
Habarticka 42, 46, 8
K Šafránce 11, 16, 18, 20
Hejnická 30, 32, 37, 41
Chrastavská 1, 3, 7
Dvoudílná 37
Litoměřická 35
Informování a doporučení k chování obyvatelstva v těchto objektech zajistí Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Kontaktní spojení na Hygienickou stanici hlavního města Prahy:
-       telefony: 296 336 743, 296 336 720, 296 336 742
-       podrobnější info na: http://www.hygpraha.cz/files/LEGIONELLA_informace.pdf
  Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí. Množí se pouze v neudržovaných rozvodech teplé vody, kde dochází k tvorbě usazenin nebo stagnaci vody. Dle sdělení Hygienické stanice bakterie legionella není primárně nebezpečná. Určité zdravotní riziko může vzniknout pouze při vdechnutí aerosolu kontaminované vody (vdechnutí mikroskopických kapének) například při sprchování hlavy, a to jen u osob s výrazně sníženou imunitou.