Jste zde

Hostinec U BRABCŮ

Rádi bychom požádali spoluobčany naší městské části a zvláště pamětníky o fotografie interiéru Hostince U Brabců. Mohou to být fotografie vlastního hostince nebo fotografie z divadelních představení. Ideálně z období První republiky. Tyto fotografie bychom rádi využili k podkladům pro architekta a následnému veřejnému projednávání před rekonstrukcí objektu. Fotografie můžete zasílat na email krejcovah@praha9.cz, nebo donést přímo na sekretariát Úřadu MČ Praha 9, kde si pořídíme kopie.
Děkujeme za spolupráci na obnovení Hostince U Brabců!