Jste zde

DEN ZDRAVÍ 12. 9. 2019

Poliklinika Prosek a.s. pořádá s finanční podporou Městské části Prahy 9, pod záštitou starosty ing. Jana Jarolíma a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví, který se koná od 9,00 do 16,00 hodin  na prostranství před poliklinikou.

Lékaři a odborní pracovníci jsou připraveni Vám poradit, co pro udržení či zlepšení svého zdraví můžete sami udělat.V rámci prevence zdraví můžete podstoupit i interní vyšetření - měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi, měření cholesterolu a orientační vyšetření zraku.

V jakých oblastech Vám odborníci při Dnu zdraví poradí?

  • Vnitřní lékařství - měření krevního tlaku a cholesterolu
  •  Diabetologie - i cukrovce lze předejít, když víte jak
  •  OKOBUS - orientační měření zraku
  •  Poradenství:  zaměřené na kožní problematiku,  v čem vám může pomoci lékárník,  poradenství v péči o chrup,  poradenství v oblasti dětské výživy
  •  První pomoc - co by měl každý vědět připomenou pracovníci ČČK a ZZS HMP
  •  Liga proti rakovině - poradenství v oblasti nádorové prevence
  •  Rehabilitace - pomoc při bolestech pohybového ústrojí