Jste zde

Den otevřených dveří v Anglickém gymnáziu

Studujte u nás - Den otevřených dveří v Anglickém gymnáziu 5. 2. 2019 od 13 hod.

  • Den otevřených dveří
  • Rodiče a potenciální studenty po škole provedou naši studenti a umožní jim nahlédnout do tříd, kde bude probíhat vyučování.
  • Nebude chybět ani příležitost promluvit si se členy pedagogického sboru, studenty i s koordinátorkou přijímacího řízení.
  • Ve 15.00 hodin si studenti mohou vybrat z nabídky ukázkových hodin
    Rodičům ve stejný čas nabídneme panelovou diskusi s ředitelem a širším vedením školy
  • Od 15.30 do 17.00 budou učitelé i studenti představovat aktivity jednotlivých předmětových oddělení

Rodiče i potenciální studenti jsou srdečně zváni!

K dispozici bude občerstvení.

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol. Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů.

https://www.englishcollege.cz/cs/