Jste zde

DANA NOVÁKOVÁ A JEJÍ ABSOLVENTI

Únorová výstava je poctou a poděkováním keramičce a pedagožce Daně Novákové, která během své více než třicetileté práce v Základní umělecké škole Prosek otvírala dveře do čarodějného světa výtvarného umění několika generacím dětí. Řadě svých studentů předávala své zkušenosti, nadšení a energii až do dob dospělosti. Její žáci na ni dodnes vzpomínají s láskou a někteří z nich, pro něž nezůstalo výtvarné umění jen koníčkem a stalo se posláním, ji svými díly provázejí při její výstavě k neuvěřitelným šedesátinám.

Veliké díky a přání zdraví, štěstí, radosti a stále stejného mladistvého elánu, Dano!

DANA NOVÁKOVÁ absolvovala na Pedagogické fakultě UK. V roce 1984 nastoupila na výtvarný obor Lidové školy umění, kam chodila jako žačka k Ak. mal. Haně Urbanové. Po mateřské dovolené se vrátila do Základní umělecké školy na Proseku. Od ukončení studia na Ped. fakultě se věnuje keramické tvorbě. Seznamovat se s keramikou začala na Keramických symposiích pod vedením Ak. soch. Marie Adamcové. Účastnila se společných výstav z těchto symposií v Praze a Kostelci nad Labem. Posledních 13 let se účastní Letních keramických škol pod vedením zkušené keramičky Květy Vondráčkové. Do své keramické tvorby přináší inspiraci ze svých cestovatelských zážitků. Keramickou hlínu vnímá jako nádhernou hmotu, která jí nabízí spoustu možností k tvorbě. Často se inspiruje přírodou, ráda experimentuje s engobami a oxidy. Všechny získané zkušenosti již přes 30 let předává svým žákům v ZUŠ Prosek. 

Dana Nováková a její absolventi:
TOMÁŠ HONZ - absolvent AVU, ateliér malby M.Rittsteina,
VÁCLAV JAROŠ - absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově, obor umělecké kovářství a Střední průmyslové školy v Železném Brodě, obor hutní tvarování skla,
TEREZA HRUŠKOVÁ - absolventka Střední umělecké školy Praha 3 - Užitá malba, studentka VŠUP Praha - ateliér Keramika a porcelán M.Velčovského,
MARCELA SCHNEIBERKOVÁ, ANDREA HONEJSKOVÁ,JIŘÍ SPURNÝ, ONDŘEJ NÁPRAVNÍK, MARIE ČERNÁ, MONIKA NOVÁKOVÁ,ONDŘEJ EHLEN, JAKUB KUČERA, TEREZA TOMŠŮ, KATEŘINA ŠIMÁNKOVÁ a STANISLAVA ČECHOVÁ