Jste zde

DOTAZNÍK pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním žijící na území Městské části Praha 9

Vážení spoluobčané,

chceme pro Vás zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb, proto se na Vás obracíme  s prosbou o vyplnění dotazníku, s jehož pomocí bychom rádi zjistili, jaké jsou Vaše aktuální potřeby v oblasti sociálních služeb a péče, popřípadě co byste si přáli zlepšit.

Vaše odpovědi nám  pomohou lépe určovat priority v sociální oblasti cílené na seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním při plánování rozvoje sociálních služeb na území Městské části Praha 9.

Děkujeme za spolupráci.

Dotazník je anonymní. Jeho vyplnění je zcela dobrovolné.
Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali, zanechte na sebe spojení.
Pokud jsou pro vás některé otázky příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat.

Instrukce k vyplnění tohoto dotazníku
U každé otázky najdete vysvětlující pokyn, odpověď zaškrtněte v malém rámečku, popřípadě uveďte do volných řádků.